Oferta

Firma M.T.M Inżynieria zajmuje się :

• projektowaniem instalacji wod. – kan., centralnego ogrzewania, gazu i wentylacji w wszelkiego typu budynkach: mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, produkcyjnych i magazynowych,
• projektowaniem sieci i przyłączy wodnych,kanalizacyjnych i gazowych,
• projektowaniem instalacji automatycznego nawadniania ogrodów,
• nadzory inwestorskie i przeglądy techniczne w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
• wystawianiem świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali.

Doświadczenie nabyte w wykonawstwie powoduje, że nasze projekty charakteryzuje wysoka jakość i szczegółowość, która ułatwia pracę Wykonawcy na budowie.
Podążając za nowoczesnymi trendami proponujemy Klientom rozwiązania najbardziej efektywne i ekonomiczne, stawiając na źródła energii odnawialnej: wykorzystanie ciepła z powietrza wywiewanego z budynku, ciepła gruntu, energii słonecznej, energii ze spalania kominka itd.
Koszt wykonania projektu lub świadectwa charakterystyki energetycznej wyceniamy indywidualnie dla każdego z osobna, w zależności od wielkości, przeznaczenia i układu budynku oraz jakich instalacji ma projekt dotyczyć.

Z poważaniem
Krzysztof Matysiak
M.T.M Inżynieria Sanitarna